NST ได้พัฒนาระบบและอุปกรณ์สำหรับการใช้ก๊าซอย่างมีประสิทธิภาพ


เทคโนโลยี・บริการ
Technology・Services
เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ก๊าซของเราสามารถเพิ่มผลิตภาพให้กับการทำงานของลูกค้า
เราได้ปรับปรุงบริการของเราเพื่อจัดส่งก๊าซที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
Gas Applications
การประยุกต์ใช้ก๊าซ
กลุ่มบริษัทนิปปอนซันโซ่ ได้พัฒนาระบบและอุปกรณ์สำหรับการใช้ก๊าซอย่างมีประสิทธิภาพที่โรงงานของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากห้องปฏิบัติการในซึคุบะ (Tsukuba) และยามานาชิ (Yamanashi) ประเทศญี่ปุ่น เราจึงสามารถให้การสนับสนุนลูกค้าของเราได้อย่างต่อเนื่อง
ก๊าซผสมสำหรับงานเชื่อม: SANARC®
เทคโนโลยีการเชื่อม ที่ห้องแลปยามานาชิ
SANARC®
วิวัฒนาการใหม่ ในกระบวนการเชื่อม! ทำให้ลดต้นทุนได้อย่างแท้จริง!
เราสามารถเพิ่มความเร็วในกระบวนการเชื่อม ปรับปรุงคุณภาพงานเชื่อม และลดปริมาณงานหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเชื่อม ช่วยให้ท่านลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในกระบวนการเชื่อมได้
Welding
เทคโนโลยีการเชื่อม
ท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่?
สะเก็ดโลหะ งานเชื่อมทะลุ การซึมลึกที่ไม่เพียงพอ หลุม โพรงอากาศ การบิดตัวของชิ้นงาน รอยเชื่อมเกิดการออกซิไดซ์ ขาดแรงงานที่มีทักษะ
Food Industry Technology
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
เราได้พัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 • อาหาร
 • อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการแช่แข็ง
Bistranza FZ
การทำให้เย็นและแช่แข็งอย่างรวดเร็ว
 • การแช่แข็งอาหารอย่างรวดเร็วที่ -120 ℃
 • การแช่แข็งที่มีคุณภาพสูง
 • สามารถปรับอุณหภูมิสำหรับการแช่แข็งได้
 • ใช้สำหรับแช่แข็งเนื้อสัตว์ ปลา ผลไม้ ฯลฯ
 • อาหาร
บรรจุภัณฑ์อาหาร
Bristranza MAP
 • ยืดอายุของอาหาร
 • ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ
 • ลดต้นทุน
 • NST สามารถเสนอก๊าซที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอาหารแต่ละชนิด
 • อาหาร
 • การแพทย์
การแช่แข็งแบบด่วน
Bistranza IQF
 • แช่แข็งของเหลวให้เป็นรูปทรงกลม
 • ใช้สำหรับอาหาร ยา และสารเคมี
 • อาหาร
ตู้แช่ไอศครีม
Bistranza ICE
 • เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น
 • การแช่แข็งอย่างรวดเร็ว
 • อาหาร
 • วิทยาศาสตร์
การกำจัดออกซิเจน
ที่ละลายในของเหลว
 • รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • กำจัดออกซิเจนที่ละลายในของเหลว
 • ใช้สำหรับน้ำมัน สารเคมี และไวน์
 • อาหาร
การเพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนสำหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความหนาแน่นสูง
 • อัตราการเพิ่มออกซิเจนสูง
 • ช่วยให้สัตว์น้ำโตเร็วและป้องกันการเกิดโรค
 • อาหาร
การเติมไนโตรเจนเหลว
 • สำหรับของเหลวบรรจุขวด
 • กำจัดออกซิเจน
 • ยืดอายุของผลิตภัณฑ์
 • รักษาความดันภายในขวด
Heat Treatment
การอบชุบโลหะ
การอบชุบโลหะจะต้องพิจารณาอุณหภูมิ เวลา และชนิดของก๊าซ เราสามารถวิเคราะห์การผลิตของท่านในปัจจุบันและเสนอแนวทางที่ดีที่สุดได้
ปรับปรุงคุณภาพของการอบชุบโลหะ!
ความแข็ง ความถูกต้อง ความหนาแน่นไม่เพียงพอ การเปลี่ยนสี
การวิเคราะห์บรรยากาศภายในเตาอบ
เราสามารถแจกแจงปัญหาเกี่ยวกับบรรยากาศภายในเตาอบและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้
การจำลองภาพภายในเตาอบ
เราสามารถแสดงการไหลของก๊าซภายในเตาอบด้วยเทคโนโลยีของเรา และเสนอลักษณะการไหลและอุณหภูมิของก๊าซที่เหมาะสมที่สุดได้
Combustion
การเผาไหม้
เทคโนโลยีการเผาไหม้ของเราสามารถสร้างผลผลิตจำนวนมากให้กับลูกค้า
 
แก้ว
SUPER-OFB® LR/GR
 • หัวพ่นไฟแบบออกซิเจนสำหรับเตาแก้ว
 • ลดต้นทุนเชื้อเพลิงและเพิ่มผลผลิต
 • ใช้หัวฉีดน้ำมันและออกซิเจนซึ่งเป็นเทคโนโลยีของเรา
เตาหลอมไฟฟ้า
SCOPE-JET®-System
Innova-JET®-System
เทคโนโลยีการทำความเย็นของเราควบคุมอุณหภูมิได้ถึง -196ºC และครอบคลุมธุรกิจในหลากหลายสาขา
การแพทย์ วิทยาศาสตร์ อาหาร ยาง เซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรม งานก่อสร้าง
ข้อดีของไนโตรเจนเหลว
 • สามารถทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว
 • ทำปฏิกิริยาเคมีที่เสถียรที่อุณหภูมิต่ำและคงที่
 • ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเวลาการทำงาน
 • อุปกรณ์ที่ใช้เรียบง่ายและกะทัดรัด
 • ลดคาร์บอนไดออกไซด์
 • ลดการสั่นสะเทือนและการปล่อยก๊าซ
Cryogenic Technology
เทคโนโลยีการทำความเย็น
 • การแพทย์
 • วิทยาศาสตร์
การควบคุมปฏิกิริยาเคมี
ที่อุณหภูมิเยือกแข็ง
 • ใช้ไนโตรเจนเหลวเป็นสื่อในการทำความเย็น
 • สำหรับปฏิกิริยาทางเคมีที่มีความเสถียร
 • อุณหภูมิควบคุม: +130 ~ -100
 • สำหรับสาขาการแพทย์และเคมี
 • วิทยาศาสตร์
รีไซเคิล VOC
 • นำ VOC จากก๊าซที่ใช้งานแล้ว กลับมาใช้ใหม่
 • อุณหภูมิต่ำ
 • ใช้งานได้ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระเบิด
 • งานก่อสร้าง
คอนกรีตหล่อเย็น
ไนโตรเจนเหลวจะผสมกับคอนกรีตเพื่อทำให้เย็นลงและควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมก่อนการใช้งาน
 • อุตสาหกรรม
 • อาหาร
ระบบบดอุณหภูมิต่ำ
 • การบดที่อุณหภูมิต่ำ
 • เรซินแบบเทอร์โมพลาสติก
 • ผงละเอียดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน
 • สามารถใช้กับยาสมุนไพรและอาหารที่จะเสื่อมคุณภาพเมื่อได้รับความร้อน
 • การแพทย์
 • วิทยาศาสตร์
การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วยไนโตรเจนเหลว
 • การแช่แข็งและทำให้แห้งอย่างรวดเร็ว
 • มีความเย็นมากกว่าวิธีอื่นๆ ในตู้แช่แข็งสูญญากาศ
 • ลดเวลาของกระบวนการ สามารถแช่แข็งผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถใช้กับการจัดเก็บวัคซีนและยารักษาโรค
 • งานก่อสร้าง
การแช่แข็งของดิน
 • การแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำ
 • การแช่แข็งดินในช่วงเริ่มต้นของการขุด
 • การแช่แข็งดินในช่วงเวลาเก็บตัวอย่างดิน
 • ลดระยะเวลาในการแช่แข็งและเพิ่มผลผลิต
 • ยาง
เครื่องดีแฟลชชิ่ง
 • การแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำ
 • สำหรับผลิตภัณฑ์ยาง
 • รักษาคุณภาพของชิ้นงาน
 • เครื่องควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
 • เซมิคอนดัคเตอร์
 • อุตสาหกรรม
การจ่ายก๊าซอุณหภูมิต่ำ
 • ก๊าซเย็นถูกใช้เพื่อทำให้อุปกรณ์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของเซมิคอนดัคเตอร์เย็นลง
 • ใช้สำหรับหล่อเย็นชิ้นส่วนพิเศษ
 • ใช้สำหรับหล่อเย็นเครื่องมือตัด
 • อุตสาหกรรม
 • การแพทย์
เครื่องเพิ่มความชื้นก๊าซ
 • ควบคุมความชื้น
 • เพิ่มความชื้นให้ N2 และ Ar ด้วยความแม่นยำสูง
 • ความชื้นสูงถึงประมาณ 80%
 • เยื่อเมมเรนแบบพอลิเมอร์
Gas Supply Equipment
อุปกรณ์จ่ายก๊าซ
เราสามารถเสนอและติดตั้งอุปกรณ์จ่ายก๊าซ (ถังเก็บผลิตภัณฑ์, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน), PLC (ภาชนะบรรจุของเหลวแบบพกพา), โรงแยกอากาศ, เครื่องกำเนิด N2 (PSA), เครื่องตรวจจับก๊าซ
Piping Work
งานเดินท่อก๊าซ
NST มีเทคโนโลยีการเดินท่อก๊าซชั้นสูงที่ได้รับการพัฒนามานานกว่า 40 ปี เราสามารถติดตั้งท่อก๊าซสำหรับการใช้ก๊าซอย่างปลอดภัย รวมถึงระบบที่ต้องการรักษาความบริสุทธิ์ของก๊าซ เช่น งานด้านเซมิคอนดัคเตอร์ อุตสาหกรรมอาหาร หรือโรงพยาบาล หากท่านสนใจ โปรดปรึกษา NST ซึ่งมีประสบการณ์มากมายทั้งในญี่ปุ่นและประเทศไทย จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างสูงตลอดมา
Maintenance
การซ่อมบำรุง
NST ทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการจัดหาก๊าซและส่งมอบตลอด 365 วัน
โดยจะดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและบำรุงรักษาหลังการใช้งาน ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางของเรา

ติดต่อสอบถาม
เวลาทำการ : 8:30 - 17:00 จันทร์-ศุกร์
แบบฟอร์ม
สำหรับการรับสมัครงาน
Copyright© Nippon Sanso (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.