ผลิตและจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ต่าง ๆ


ข้อมูลบริษัท
Company Profile
NIPPON SANSO (THAILAND)
Company Profile
ข้อมูลบริษัท
 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • สำนักงานใหญ่
 • 282 ถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
 • เริ่มก่อตั้ง
 • เดือนกันยายน พ.ศ. 2520
 • ธุรกิจ
 • ผลิตและจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมหลากหลายชนิดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ทุนจดทะเบียน
 • 132,000,000 บาท
 • ผู้ถือหุ้น
 • บริษัท นิปปอนซันโซ่โฮลดิ้งส์ จำกัด 97% และอื่น ๆ 3%
 • จำนวนพนักงาน
 • 301 คน
 • บริษัทในเครือ
 • บริษัท พีเอสเอ เคมเทค จำกัด
  (ถังเก็บผลิตภัณฑ์ ถังบัฟเฟอร์ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และอื่น ๆ)
NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION
กลุ่มบริษัท นิปปอนซันโซ่โฮลดิ้งส์
เช่นเดียวกับที่มนุษย์ต้องการอากาศในการดำรงชีวิต อุตสาหกรรมสมัยใหม่ก็มีการเจริญเติบโต ด้วยการใช้ก๊าซหลากหลายชนิด เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน และอาร์กอน กลุ่มบริษัท นิปปอนซันโซ่ ได้อยู่คู่อุตสาหกรรมต่างๆ มาอย่างยาวนาน เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก เคมี อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ การก่อสร้าง การต่อเรือ และอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีที่พัฒนามานานกว่าหนึ่งศตวรรษ และเราได้ร่วมธุรกิจและให้การสนับสนุนลูกค้ามาแล้วทั่วโลก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านก๊าซอุตสาหกรรม
 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท นิปปอนซันโซ่โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • สำนักงานใหญ่
 • 1-3-26 โคยาม่า แขวงชินางาวะ จังหวัดโตเกียว 142-8558 ประเทศญี่ปุ่น
 • เริ่มก่อตั้ง
 • เดือนตุลาคม พ.ศ. 2453
 • ทุนจดทะเบียน
 • 37,344,000 เยน
 • จำนวนพนักงาน
 • 1,370 คน
ACCESS to NST
ที่ตั้งของ NST
สำนักงานใหญ่
282 ถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
History
ประวัติความเป็นมา
กว่า 40 ปีมาแล้วที่เราจัดหาก๊าซให้กับอุตสาหกรรมและโรงพยาบาลในประเทศไทย
 • 2520
 • ก่อตั้งบริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด
 • 2522
 • จัดตั้งโรงงานผลิต ASU แห่งแรก
 • 2535
 • จัดตั้งโรงผลิตก๊าซแบบ onsite แห่งแรกในโรงงานของลูกค้า
 • 2544
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 • 2556
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
 • 2560
 • จัดตั้งครบรอบ 40 ปี
 • 2563
 • จดทะเบียนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด

ติดต่อสอบถาม
เวลาทำการ : 8:30 - 17:00 จันทร์-ศุกร์
แบบฟอร์ม
สำหรับการรับสมัครงาน
Copyright© Nippon Sanso (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.