NST จัดหาก๊าซอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าทั่วประเทศไทย


ผลิตภัณฑ์
Products
Industrial Gases
ก๊าซอุตสาหกรรม
ออกซิเจน (O2)
ออกซิเจน ระบบการจ่ายก๊าซ ข้อมูลจำเพาะ
โรงผลิตในโรงงานลูกค้า
 • ค่าความบริสุทธิ์: 99% ~
 • อัตราการใช้งาน: 150 m3 / h ~
ถังเก็บผลิตภัณฑ์
รถขนส่งผลิตภัณฑ์
 • ค่าความบริสุทธิ์: 99.5% ~
 • อัตราการใช้งาน: 5 m3 / h ~
ถังบรรจุก๊าซ (Cylinders) เกรดอุตสาหกรรม ค่าความบริสุทธิ์: 99.5%
เกรดความบริสุทธิ์สูง (HP) -
เกรดความบริสุทธิ์สูงมาก (UHP) -
ไนโตรเจน (N2)
ไนโตรเจน ระบบการจ่ายก๊าซ ข้อมูลจำเพาะ
โรงผลิตในโรงงานลูกค้า
 • ค่าความบริสุทธิ์: 99% ~
 • อัตราการใช้งาน: 150 m3 / h ~
ถังเก็บผลิตภัณฑ์
รถขนส่งผลิตภัณฑ์
 • ค่าความบริสุทธิ์: 99.999% ~
 • อัตราการใช้งาน: 5 m3 / h ~
ถังบรรจุก๊าซ (Cylinders) เกรดอุตสาหกรรม ค่าความบริสุทธิ์: 99.99%   
เกรดความบริสุทธิ์สูง (HP) ค่าความบริสุทธิ์: 99.995%
เกรดความบริสุทธิ์สูงมาก (UHP) ค่าความบริสุทธิ์: 99.999%
อาร์กอน (Ar)
อาร์กอน ระบบการจ่ายก๊าซ ข้อมูลจำเพาะ
ถังเก็บผลิตภัณฑ์
รถขนส่งผลิตภัณฑ์
 • ค่าความบริสุทธิ์: 99.999% ~
 • อัตราการใช้งาน: 5 m3 / h ~
ถังบรรจุก๊าซ (Cylinders) เกรดอุตสาหกรรม ค่าความบริสุทธิ์: 99.99%   
เกรดความบริสุทธิ์สูง (HP) ค่าความบริสุทธิ์: 99.995%
เกรดความบริสุทธิ์สูงมาก (UHP) ค่าความบริสุทธิ์: 99.999%
ไฮโดรเจน (H2)
ไฮโดรเจน ระบบการจ่ายก๊าซ ข้อมูลจำเพาะ
รถขนส่งผลิตภัณฑ์
 • ค่าความบริสุทธิ์: 99.8% ~
 • อัตราการใช้งาน: 5 m3 / h ~
ถังบรรจุก๊าซ (Cylinders) เกรดอุตสาหกรรม ค่าความบริสุทธิ์: 99.8%      
เกรดความบริสุทธิ์สูง (HP) ค่าความบริสุทธิ์: 99.99%   
เกรดความบริสุทธิ์สูงมาก (UHP) ค่าความบริสุทธิ์: 99.999%
ฮีเลียม (He)
ฮีเลียม ระบบการจ่ายก๊าซ ข้อมูลจำเพาะ
ถังบรรจุก๊าซ (Cylinders) เกรดอุตสาหกรรม ค่าความบริสุทธิ์: 99.9%      
เกรดความบริสุทธิ์สูง (HP) ค่าความบริสุทธิ์: 99.99%   
เกรดความบริสุทธิ์สูงมาก (UHP) ค่าความบริสุทธิ์: 99.999%
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
คาร์บอนไดออกไซด์ ระบบการจ่ายก๊าซ ข้อมูลจำเพาะ
ถังเก็บผลิตภัณฑ์
รถขนส่งผลิตภัณฑ์
 • ค่าความบริสุทธิ์: 99.9% ~
 • อัตราการใช้งาน: 5 m3 / h ~
ถังบรรจุก๊าซ (Cylinders) เกรดอุตสาหกรรม ค่าความบริสุทธิ์: 99.9%   
เกรดความบริสุทธิ์สูง (HP) ค่าความบริสุทธิ์: 99.99%
เกรดความบริสุทธิ์สูงมาก (UHP) -
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
ก๊าซผสม
เราจัดหาก๊าซผสมชนิดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น N2+O2 , N2+H2 , Ar+CO2 , Ar+H2 , Ar+O2
ก๊าซพิเศษ เช่นก๊าซความบริสุทธิ์สูง และก๊าซมาตรฐาน
กลุ่มบริษัทนิปปอนซันโซ่

ติดต่อสอบถาม
เวลาทำการ : 8:30 - 17:00 จันทร์-ศุกร์
แบบฟอร์ม
สำหรับการรับสมัครงาน
Copyright© Nippon Sanso (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.