เราสนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมNST อยู่คู่อุตสาหกรรม

ของประเทศไทยเสมอมา    

Philosophy
ปรัชญาองค์กร
ปฏิบัติการเชิงรุก ประยุกต์ใช้นวัตกรรม ลงมือทำด้วยใจเป็นหนึ่ง
เพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ด้วยเทคโนโลยีก๊าซ
Vision
วิสัยทัศน์องค์กร
เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมผ่านการใช้งานก๊าซ
ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และนำพาไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน
Our Mission
พันธกิจของเรา
บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด (NST) เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท นิปปอนซันโซ่โฮลดิ้งส์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
เราได้จัดหาก๊าซอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าในประเทศไทยกว่า 40 ปีมาแล้ว
และจะสนับสนุนธุรกิจของลูกค้ารวมถึงอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป
SUPPLY SYSTEM
ระบบการจัดหา

เมื่อลูกค้าต้องการใช้ก๊าซ NST จะจัดหาก๊าซที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์

เราสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าในการจัดหาก๊าซอุตสาหกรรมที่ลูกค้าต้องการ ได้แก่ ออกซิเจน ไนโตรเจน เป็นต้น

SERVICES
เทคโนโลยี / บริการ

เราปรับปรุงและพัฒนาบริการของเราอยู่เสมอ


ติดต่อสอบถาม
เวลาทำการ : 8:30 - 17:00 จันทร์-ศุกร์
แบบฟอร์ม
สำหรับการรับสมัครงาน
Copyright© Nippon Sanso (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.