NST สามารถจ่ายก๊าซอุตสาหกรรมให้กับทุกระบบ


ระบบการจัดหา
Supply System
NST จะจัดหาก๊าซที่ตรงกับความต้องการการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด
SUPPLY SYSTEM
ระบบการจ่ายก๊าซ
NST สามารถจัดส่งก๊าซอุตสาหกรรมสำหรับระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
การผลิต
โรงงานผลิตก๊าซ
สถานีบรรจุก๊าซ
 • O2
  ออกซิเจน
 • N2
  ไนโตรเจน
 • Ar
  อาร์กอน
 • CO2
  คาร์บอน
  ไดออกไซด์
 • He
  ฮีเลียม
 • H2
  ไฮโดรเจน
 • แอลพีจี
 • ก๊าซชนิด
  พิเศษ
การจัดส่ง
โดยท่อจัดส่งผลิตภัณฑ์
โดยรถบรรทุกผลิตภัณฑ์
โดยถังบรรจุก๊าซ (cylinders)
ลูกค้า
โรงผลิตก๊าซในโรงงานของลูกค้า
สำหรับโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่หรือโรงงานปิโตรเคมี เราจะสร้างโรงผลิตก๊าซในโรงงานของลูกค้าเพื่อจัดส่งก๊าซอุตสาหกรรมปริมาณมากผ่านท่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ และสำหรับโรงงานเซมิคอนดักเตอร์และจอแอลซีดี เราสามารถจัดตั้ง "ศูนย์จ่ายก๊าซ" บนพื้นที่ที่อยู่ติดกับโรงงานของลูกค้าเพื่อจัดส่งก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ปริมาณมากรวมถึงก๊าซอื่นๆ ที่ลูกค้าของเราต้องใช้งาน
ถังเก็บผลิตภัณฑ์ / รถบรรทุกผลิตภัณฑ์
รถบรรทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะจัดส่งก๊าซเหลวให้ลูกค้าตามปริมาณการใช้งาน
ก๊าซเหลวจะถูกจัดเก็บในถังเก็บผลิตภัณฑ์และจัดส่งไปยังจุดใช้งานของลูกค้า
ถังบรรจุก๊าซ
เราใช้ถังบรรจุก๊าซเพื่อจัดส่งก๊าซให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้งานของลูกค้า สถานีบรรจุก๊าซของเรามีระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อความพร้อมในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเราพัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายการจัดส่งสินค้าอยู่เสมอ

ติดต่อสอบถาม
เวลาทำการ : 8:30 - 17:00 จันทร์-ศุกร์
แบบฟอร์ม
สำหรับการรับสมัครงาน
Copyright© Nippon Sanso (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.